Ali Paşa Türbesi

0
ali-pasa-turbesi
ali-pasa-turbesi

Hatice Hanım Türbesi’ne batı cepheden bitişik türbe dıştan 5.25×5.25 metrekare planlı ve kubbelidir. Kuzey cepheden yuvarlak kemerli bir kapıdan türbenin içerisine girilmektedir.

Kare planlı alt mekândan kubbeye geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Türbenin içinde bugün mezar bulunmaktadır. Türbe kuzeyden iki dikdörtgen pencere ile aydınlatılmaktadır.

Ali Paşa Türbesi’nde de tıpkı Hatice Hanım Türbesi’nde olduğu gibi moloz taş, düzgün kesme taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. Türbede gerek iç mekânda gerekse dış mekânda süsleme unsurlarına yer verilmemiştir.